Axel

Jeg heter Axel og kommer fra Hedemarken.
Men nå bor jeg hos noen gærne folk på Toten.
Jeg elsker og kose og fange mus og fugler og ta dem med inn og plage mine eiere ??