Frøya

Frøya er 2 år. Elsker å være ute og jakte mus og pips.