Jens

Se bildet vedlagt som er et utdrag fra tidsskriftet “Dyrenes stemme”. Det er fra 2007, samme året som vi adopterte Jensepus ??