Mannsguten og Tarzan

Mannsguten og Tarzan er 2 brødre på 6 år. Mannsguten er flink til å opne vindusruter og dørar. Tarzan er meir av den late typen.