Simba og Sashja

Simba den lyseste katten er snart 4 år og mor til Sashja snart 2 år. Simba er en riktig mammadalt og er ikke så glad i andre mennesker og dyr. Sashja er litt naiv og veldig nysgjerrig. Hun koser med de fleste.