Vinni

Vinni er en huspus, litt over tre år gammel. Han er ute og lufter seg i bånd. Vi er nok ute minst to -tre timer hver dag, og da har han fanget både pips og mus?? flere ganger… Ellers er han en kosen pus, når han vil??