Hevnavliving er helt greit?

Er det virkelig slik at hevn-avliving, ikke anses som en grov handling i rettsystemet i Norge?
Med ondsinnet tanker avlives eller mishandles dyr, bevist for å hevne seg på andre mennesker, og i denne saken AVLIVET 2 KATTER vil rettssystemet ikke vektlegge motiv og handling som grovt nok. Fordi dyrene er avlivet på en human måte, i flg dyrevernsloven.
Da stiller jeg spørsmål om det er noe feil med rettsapparatet, lovene, eller folket som ikke reagerer på utfallet av en slik sak.

Å knekke nakken på kjæledyr, henge dyret opp i et tau, fotografere gjerningen, og sende bilde til dyreeier. Er det helt greit eller ikke grov nok handling?
Kanskje kattene var eneste og siste mulighet for å påføre ekskona en psykisk smerte, en straff som stakk dypere enn å ødelegge en gjenstand.
Kanskje handlingen skulle hevne den sårheten han selv kjente, for å få en reaksjon, gjennomslagskraft og oppmerksomhet.

BILDET TILHØRER IKKE SAKEN, FRA RSPCA

Spørsmålet i saken er ikke om overtredelsen av dyrevelferdsloven er grov, dette handler det ikke hvordan kattene ble avlivet, om de skal bedøves før avliving, eller at man ikke trenger en reell grunn for å avlive dyr i Norge. Men at dyrene ble brukt for å hevne seg, få ekskona til å kjenne på dårlig samvittighet, og aller helst noe vondere. Det er ikke en akseptabelt holdning til dyr.


Saken viser hvor dårlig dyrene er beskyttet fra slike hendelser i dyrevernsloven. Det vil jo i bunn og grunn si at enhver som irriterer seg nok over andre menneskers dyrehold, kan avlive dyr som ikke er sine, så fremst avlivingsmetoden er humant og ikke påfører dyret langvarig smerte, hendelsen anses dermed ikke som grov overtredelse, og det vil bli noen dager i fengsel og betaling av evt saksomkostninger.

Høyestrett senket straffen fra 75 til 45 dager ubetinget fengsel. (omtrent det samme du får om du feks forfalsker passet) Og utøve en slik handling mot et levende kjæledyr burde få langt mer konsekvens enn å ødelegge en gjenstand.


Alt for ofte dukker det opp artikler i nyhetsbildet dyr som er pint, mishandlet, skutt, druknet og avlivet, i de fleste tilfellene finner man aldri ett svar på hva som er skjedd eller en mistenkte. Det er ikke ressurser til å løse slike saker, de prioriteres ikke.

Det handler ikke bare om hvilken måte de er avlivet/mishandlet på, det handler om verdien av et kjæledyr. Dyr kan ikke sammenlignes med en hvilken som helst gjenstand. Å bulke bilen eller knekke nakken på katten til er 2 ulike handlinger, selv om hensikten er det samme, hevn. Å drepe noe for å hevne er langt mer drastisk enn å bulke bilen. Bilen kan repareres, å avlive kattene er endelig, og smertefullt for den som opplever at dyrene sine blir mishandlet/avlivet av andre.

Dette er alt for mange saker hvor dyrene havner i konflikt mellom mennesker og det blir brukt trusler eller vold mot dyrene, som er en helt uskyldig part. Hevn er kanskje ofte årsak til at dyr blir et offer og et objekt i konflikten mellom mennesker.

Hadde man snudd litt på saken og ikke fokusert på avlivingsmetode og at det var en katt, men grovt skadeverk på en annens persons eiendom og skadeverkloven, og, ville det ha gitt saken ett annet utfall?
Kanskje?


Høyesteretten mente også det ikke var hjemmel for å fradømme mannen retten til å ha dyr i 10 år. På bakgrunn av at handlingen ikke anses som grovt i flg dyrevernsloven.
Hva skal slike mennesker med dyr i sitt eie, når de har så lite respekt for dyrene som individ at de bare enkelt knekker nakken på de for å stautere makt og såre ett annet person.
Slike mennesker burde ha vært fratatt retten til å eie dyr resten av livet sitt.

Men som alltid, det er jo bare en katt, de får man jo gratis over alt.
Det er bare ett dyr.

Mjau fra Jesperpus.

NB; bildene er ikke fra saken, men utenlandske dyrevernorganisasjoner.

3 kommentarer på “Hevnavliving er helt greit?”

 1. Kari

  Blir veldig trist å forb….. Å man kan spørre og undre hva om dette gjeld en HUND? Føler katter ikke har samme statusverdi som en hund. Men nå er det faktisk levende vesen begge deler.

  1. Jesperpus-admin

   Dyrevernloven er lik, uansett om det er hund, katt eller en undulat. Så ja dette kunne likså godt ha vært en hund

 2. Sonja som er matmor til Scott, Goody, Sony, Tamlin og Lillemor.

  Så mange forferdelige saken man leser om katter at jeg av og til skroller fort forbi saknede katter eller funnede katter for jeg vil ikke lese og når jeg så ser noe om katt som hadde mistet hodet og funnet katt i sjøen med tau rundt livet og noe tungt som anker så lot jeg data være data resten av dagen. Jeg bryr meg om kattene mine og og ingen får krumme et hårstrå på deres kropp så jeg er sjokkeert over at noen kan være så hevngjerrige at de lar det gå ut over et lite forsvarsløst levende vesen, en katt. Jeg føler at det er et hevnmord av katt mot en motpart. Noen har et sykt, veldig sykt hode. At domstolene ikke ser den sykdommen til den ansvarlige kattemorderen er trist, megatrist.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR