Påkjørsler av dyr, små og store, ville eller tamme.

I disse tidene er det ett hektisk dyreliv ute.
Mange dyreunger er kommet til verden, og foreldrene stresser med å klare å skaffe nok mat til sine små håpefulle.
Full fart, fram og tilbake, til reiret eller kalven i åkerkanten.
Noen ganger går det ille, dyrene havner foran bilen som kommer susende forbi, uten å klare å hindre kollisjon.
Det er så fort gjort.
Alt fra elg til små fugler.
Lidelsen for dyret som blir truffet, er like brutalt om dyret er stort eller lite.
Dyrene føler smerte, uansett om det er ett ekorn eller en rein.

Alt for mange katter blir påkjørt, hele året. 

Det er en av de vanligste dødsårsakene på katt, så vanlig, at det er omtrent akseptert. Hvorfor er katteeiere slik?  
Er det greit å anskaffe seg katt fordi en synes det er hyggelig med pelskos, men bor i såpass sterkt trafikert område at det ikke er forsvarlig å være utekatt?
Ingen hundeeiere ville ha sluppet hunden ut i samme område, men en katt kan gå løs ute. Bare fordi katteiere mener at for katten er det naturlig å ferdes løs ute, det ligger i kattens instinkt å ha den friheten.
-Nei det er ikke naturlig for en katt å ferdes løs ute i et hardt belastet trafikkert område. Den har ingen trafikkinstinker som gjør at den har kunnskaper om en eneste trafikk regel.

Derfor er ikke alle hjem, er et egnet sted for en utekatt, tenk over det før du anskaffer deg katt.
Det er helt i orden at noen dyrevernorganisasjoner  og katteeiere ikke ønsker slike nye hjem til sine katter.
Og ikke tenkt, -om det skjer, skaffer du deg bare en ny katt, det er et egoistisk tanke. 
-en bruk og kast tanke, vi katter har nemlig langt større egenverdi!

Klart katter kan bli påkjørt på en øde vei også, men det er en sammenheng mellom trafikkmengde og påkjørsler.

Kanskje man må vurdere ett annet dyr?
evt innekatt, og tilrettelegge slik at den får ett så godt som fullverdig aktivt katteliv etter sine behov.
Det å ha innekatt krever mye mer av eier, katten skal aktiviseres hver eneste dag, har du mulighet og glede av det, så kan det vurderes. 
Man kan feks lage en stor og spennende luftegård med ly for vær og vind, og muligheter for stimuli. 
Eller lære den å gå i bånd og kan ta den med på turer, kanskje i skogen, men mulighet for bruk av sansene.

Det finnes eksempler på katter som har levd ett hardt liv som hjemløs,
som ikke har lyst å leve utendørs lenger, trives aller best med sin nye familie innendørs.
Eller katter som trenger ekstra tilsyn, som av helsemessige årsaker ikke kan gå løs ute, dette kan være katter som gir stor glede og er svært takknemlige for gode forevige hjem. Hør med dyrebeskyttelsen, kanskje det er katter som trenger ett trygt og godt innehjem resten av levetiden.

Andre tips for å redusere risikoen for miste katten i trafikken:

1 – INNETID OM NATTEN:
Det er på natten og morgetimene det er størst sjanse for påkjørsler av dyr, også katt. Kanskje du kan snu døgnet til katten din og ha den inne på natten.
Jeg er alltid inne om natten, hver eneste natt, det har jeg vært inne i hele mitt liv.
2 – KASTRERING:
F
aktisk så kan kastrering (av både ho og hankatt), være med på å hindre at du mister din katt i påkjørsel. Kastrerer du katten din tidlig nok, FØR kjønnsmodning ca mellom 4-6 mnd, kan du bidra til at katten din blir mer hjemkjær.
Dermed løper den ikke rundt og havner i farer eller på ukjente steder med større sjanse skader, eller værste fall død.
3 – STEDSANS:
Ved ca 1 års alder er stedssansen til katten utviklet godt nok til at den normalt kan være ute uten tilsyn. Men det er individforskjeller og forskjell på hvordan man bor. Men om alle sier 1 år, så er det opptil eier å hjelpe katten med å utvikle stedsansen sin, med å være sammen med katten ute, til den tar de rette valgene når den møter hindringer (andre katter, bil, hund osv)
Om du velger å slippe din katt ut ved 4 mnd, så forgudsskyld ikke anbefal andre å gjøre det samme, dem bor ikke slik som deg, og heller er ikke kattene like. Om noen følger din anbefaling og dem mister katten sin, hva da? 
4 – IDMERKING:
Ingen katter skal være utendørs uten å være idmerket. Kanskje du mener det burde stå bør. Men nei, ALLE burde idmerke katten sine. Det forteller at akkurat den katten, er din katt. Om den skulle rote seg bort, så tar det et halvt minutt med shipleser og finne navn og tlfnr til deg, og du kan få katten din tilbake. Ikke noe er så gledelig som å bidra til at en forvillet katt finner tilbake.
Jo lenger katten går ute som hjemløs, jo større blir risikoen for at den bilr utsatt for uhell.
Og skulle det være din katt som ble påkjørt og død, vil det være fint for sjafør, dyrlege og få formidlet hendelsen til eier.  

Kastrering kan faktisk bidra til at akkurat din katt ikke blir påkjørt, og om uhellet er ute, kan idmerking være til stor hjelp for pusen, faktisk forskjell på liv eller død..
Så aldri utsett dyrlegebesøket , plutselig er det for sent!
HUSK: En idmerket katt som man finner eier til, vil kunne få en bedre mulighet til hjelp, enn en hjemløs katt. (Feks om den er forsikret.)

Om du kjører på ett dyr, eller finner ett påkjørt dyr, så er det to lover som forplikter at du hjelper til:

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

HUSK om det er påkjørsel av vilt som medfører personskader: 

Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
Få oversikt over eventuelle skadede personer, gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig!,
før du deg orienterer deg, og evt videreformidler viltobservarsjoner, om dyret ikke omkom i sammenstøtet.

Påkjørsel av Vilt og Tamdyr
-Uansett om det gjelder vilt, bufe eller kjæledyr er prosedyren alltid å varsel politiet tlf: 02800
 – legg inn telefonnr med en gang i telefonlisten din.

Ring 02800 når det ikke er en nødsituasjon!                                        (112 er nødnumret)
Når du ringer politiet på 02800 kommer du automatisk til hovedsentralbordet i det politidistriktet du befinner deg i.
Her vil du få hjelp til å finne rette vedkommende.
Om du ringer utenfor sentralbordets åpningstid, kommer du til operasjonssentralen i politidistriktet.

 ****************************02800 gjelder for hele landet*****************************
Kopi fra politiets sider

Store dyr

 • Stopp og sett på nødblink

 • Ta på refleksvest og ta med varseltrekant som utplasseres på andre siden av ulykkesstedet.

 • Ring politiet på 02800, som vil varsle viltnemda

 • Om dyret ikke dør, men stikker til skogs, merk stedet med feks pose eller plagg, så det er et startpunkt for søk til Viltnemda.

 • Ikke følg etter dyret, ett skadet dyr vil legge seg ned etter kort tid, men følger du etter vil der forsette å flykte.
  Ett skadet dyr kan være aggresivt.
 • Er dyret bufe, feks, tamrein, storfe, sau, hest, skal veterinær eller eier kontaktes. Politiet er behjelpelig.

Mindre dyr:

 • Stopp og sett på nødblink. 
 • Er dyret dødt, ta det ut av veien, evt om du ikke har muligheten til å ta det med, ring politiet, så videre formidles det til noen som kan ta vare på dyret. Døde kjæledyr kan leveres til dyreklinik som leverer det til destruksjon.
  Døde småvilt legger vi i god avstand fra veien, og lar naturen ordne opp.
 • Hund eller katt, kan veterinær kontaktes, de har ofte oversikt over hvem som eier  kjæledyrene. Evt politiet er behjelpelig om du ikke er kjent i området, dem kan finne eier og varsel om påkjørsel
 • Skadet smådyr skal aldri forlates før du har forsikret deg at den får hjelp, enten på stedet eller blir fraktet til veterinær.

  * HUSK om det blir skader på kjøretøy må påkjørselen være varslet når uhellet skjer,  for at evt forsikringsselskapene skal dekke skaden! 
    
  * En veterinæren skal være behjelpelig, er dyret småvilt eller eierløst får veterinær kompesasjon for ugifter for enkel behandling eller avliving. Finner man eier til dyret er det dyreeier som får regningen. (Storvilt er et viltnemda som tar seg av.)

  iflg dyrehelsepersonelloven 
  § 14.Nødhjelp

  Dyrehelsepersonell plikter snarest mulig etter anmodning å yte den hjelp vedkommende evner – personlig eller ved stedfortreder – når det etter tilgjengelige opplysninger må antas at øyeblikkelig hjelp er påtrengende nødvendig. Plikten faller bort ved gyldig forfall eller ved at hjelp i tide blir ytt av annet dyrehelsepersonell.

  For den hjelp dyrehelsepersonell har ytt etter foregående ledd, kan hun eller han kreve en passende godtgjørelse fra staten dersom hun eller han ikke etter krav får betaling av rekvirenten eller den som har betalingsplikten. Dersom rekvirenten eller dyrehelsepersonellet selv har hjelpeplikt etter dyrevelferdsloven § 4 og dyret er viltlevende eller ikke har en kjent eier eller innehaver, kan dyrehelsepersonell kreve en passende godtgjørelse fra staten for nødvendig hjelp.

        * Om det mulig kan det være greit med bildedokumentasjon,
         er dyre skadet eller dødt, kan evt bilde sendes på forespørsel for å finne rett eier.
         For evt forsikringsak er bildedokumentasjon greit.

          HUSK ikke alle bilder egner seg å legge ut på internett!

Dessverre er det slik at jo mindre dyrene er, jo oftere ligger de igjen på veien,
men det tar ikke mange sekundene å stoppe å plukke dem med seg.
Eller få dem ut av veibanen, ligger dem i veien, tiltrekker de seg bare andre dyr.
IKKE vær til hinder for andre billister, når du stopper. Det holder med ett trafikkuhell!


Snipp og Snapp fikk hver sin lille grav med blomster på.


( begge er trafikkdrept i helgen, ikke Kasper som har skylden)

Mjau fra Jesperpus.

 

2 kommentarer på “Påkjørsler av dyr, små og store, ville eller tamme.”

 1. Nsv

  Takk for nok et viktig blogginnlegg, Jesper!❤️

 2. Anonym

  Så fint innlegg, masse nytiig informasjon her. Håper mange tar seg tid til å lese dette og mye av det burde egentlig kommet bedre frem under trafikkopplæringer når man tar feks bil førerkort. God omsorg for dyr burde være en selvfølge hos alle <3

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR