Gi ikke dyr i gave.

Å gi kjæledyr i gave er ingen god ide.
Dyr er ikke noe man bare handler på impuls.
Mange voksne, men også barn ønsker seg ofte hamster, marsvin, kanin, kattunge, valp og kanskje en ponni,  juleønskelisten er lang av sjarmerende pelsdyr.
Alt for ofte ender det med at impulskjøpte dyr ikke får nødvendig stell i sitt hjem, blir “kasteball” og havner stadig i nye hjem, eller blir dumpet.
Dyret får dessverre bare et trist inntrykk av livet, uten å få oppleve nødvendig stell eller å bli verdsatt.


Her prøver jeg å illustrere dette med å være så trist som mulig.

Kjøper du kjæledyr i gave risikerer at du setter mottaker i en alt for krevende rolle som dyreeier, eller i verste fall vil dyret kommer til å lide, fordi vedkommende som fikk dyret i gave, ikke har nok verken kompetanse, økonomi eller tid som dyret vil komme til å kreve.
Det finnes ingen dyr som man kan bare sette på en hylle når man er lei, eller i ett skap i helgene.

Å skaffe seg kjæledyr, skal være gjennomtenkt og planlagt.
Er det flere i familien, så må alle være enige om å få et nytt pelskledd familiemedlem. Det vil være mye hyggeligere å være kjæledyr om alle setter pris på det.

 • En voksen person må være hovedansvarlig for dyret.
  I følge dyrevelferdsloven kan barn under 16 år ikke ha et selvstendig ansvar for dyr. Det betyr i praksis at dersom du velger å skaffe ditt barn et dyr, så er det du selv som blir dyrets eier og er ansvarlig så lenge barnet er under 16 år.
 •  Ikke alle dyr egner seg for barnefamilier.
  Dyr skal ikke behandles som leketøy. Som voksen er man ansvarlig for å sette grenser og lære barna  hvordan man skal behandle dyrene best mulig. Dyr er levende vesen, og har ulike personligheter som må tas hensyn til.Barn kan fort miste interessen, ikke alltid at dyreholdet blir slik man hadde tenkt. Ungene vokser fort, og mange får nye interesser eller kanskje flytter bort på skole.
  Slike ting må man som voksen ha en plan for.
  Dyr lever lenge, marsvin kan bli 8 år, en katt eller hund 15-20 år en hest 30 år, så det er viktig å tenke på om man har plass til et kjæledyr i så mange år fremover i hverdagene og livet.
 • Det er dyrt å ha et kjæledyr.
  I tillegg til utgifter til fôr og andre praktisk ting dyret trenger. Kjæledyret har behov for årlige helsekontroller og oppfølging av veterinær om det blir sykt.
 • Ingen dyr skal sitte i små bur hele livet sitt og fugler skal ha gode flyve muligheter.
  Marsvin, kaniner, hamster osv.  skal få lov å løpe fritt, ha daglig mosjon og få grave.
  Hundene skal mosjoneres, kattene må få jakte og klatre, hestene trenger store utemuligheter.
  Noen dyr kan heller ikke bo alene, og skal leve flere sammen i en flokk.  Dvs. at alle dyr skal ha mulighet til å utøve sin naturlige adferd, bevegelser og få dekt sine behov.
  Alt slik må man kunne tilby, på best mulig måte som dyreeier.


  § 23. Dyrs levemiljø

  Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.


  Husk når et dyr får dekt alle sine behov og naturlige adferd, vil det gi økt trivsel og bedre helse, og mer glede for dyreeier.

 • Hva gjør du med kjæledyret i ferier eller hva om du blir syk?
  Har det noen voksne og  ansvarlige til å passe kjæledyret ditt?
  Spesielt mindre kjæledyr som katter og kaniner blir alt for ofte forlatt alene hjemme, både for weekendturer og lengre ferier. Alle dyr uansett størrelse, med fjær eller pels skal ha daglig tilsyn.
  Ingen dyr fortjener å bli forlatt, alle dyr fortjener ett godt og omsorgsfullt hjem, hver dag.Og pakk ikke inn levende dyr i esker til jul. Det kan føles både ubehagelig og skremmende.
  Ingen skal komme til ett nytt hjem i en mørk eske, med mange fremmende lyder.

  Mattilsynet har fine små veiledere som gir litt info om de ulike kjæledyrene, disse finner du HER 

Mjau fra Jesperpus.

Dyr skal gi glede, ikke bekymringer.
Planlegg godt når man ønske å utvide familien med ett kjæledyr.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR