Kjære Mattilsynet

Nå tror jeg dere trenger å oppdatere deres forskrifter om hold av dyr, rettere mjauet hold av katter.
Og da tenker jeg på hold av katter på pensjonat eller kattehotell.
Jeg synes at dere rett og slett skal se litt fremover, tilpasse forskriftene for fremtiden og bedre kattevelferd og for at man nå vet bedre om kattens behov.
Spesielt minstekravene til burmål for katt, bør endres.

Mange pensjonat er etablert og nye kommer til, både fordi eiere er oppriktige glad i dyr, og spesielt katter, men også fordi man ser ett større behov i markedet og mulighet til å starte en næring.

Mattilsynet må forbedre sine retningslinjer og krav for kattepensjonat, slik at alle pensjonat ivaretar kattene på best mulig måte og dekker kattens behov.
Det er fortsatt en del forbedringer som kan gjøre kvaliteten til kattens opphold på ett pensjonat mye bedre, og tar kattens velferd seriøst, og ikke bare blir en oppbevaringplass for pus.

Kompetansekrav: 
§ 4.Kompetanse

“Den ansvarlige for virksomheten skal kunne dokumentere at vedkommende har de kunnskapene og ferdighetene som er nødvendige for å ivareta dyrevelferden på forsvarlig måte, og tilstrekkelige kunnskaper om kravene i denne forskriften. Å ha tilstrekkelig kompetanse innebærer å ha tilstrekkelig kunnskap om dyrearten ….Kompetansen kan tilegnes på ulike måter, og forskriften inneholder ingen krav om hvordan. Dette kan være i form av praktisk erfaring fra dyrehold eller særlig opplæring/utdanning i form av skole eller annen kursing.”


Hvordan skal man være sikker på at innehaver har tilstrekkelig kompetanse på katt?
Hva er tilstrekkelig kompetanse?
Praktisk erfaring fra dyrehold – god på undulat er det tilstrekkelig?
Skole eller annen kurs – Brunstkurs på Geno?
Ser at noen pensjonat kan mye om hund, men ikke tilstrekkelig på katt. Lett å oppdage med første øyekast på kattehotellets utforming og tilpasninger til kattens behov og adferd eller i mangel på dette.

Det finnes ikke noe som synliggjør tydelig nok og riktig kompetanse på katt, bare nok en ganske vag og rundt paragraf i forskriften. Hvem som helst kan starte opp, bare de klarer å overbevise mattilsynets representant.
Er det ikke på høy tid at det igangsettes et kurs/komptanseheving av forståelsen av kattens adferd og behov, for å sikre at alle kattene får best mulig tilrettelagt opphold på pensjonatene.
Det er stor forskjell på en hund og en katt, de har ulik atferd og dermed forskjellinge krav til trivsel og behov. Der er ikke en selvfølge at om du kan mye på hund, så kan man også klare å ha katt.
I andre land må eiere av kattepensjonat igjennom kurs om katt, for å få lov til å starte opp. 
I andre dyrerelaterte næringer kreves det kompetetansekurs.
Kanskje det er på tide at det blir ett krav i Norge også.
-Eget kompetanse kurs for katt, for å kunne drive næringsbasert dyrehold på katt.

Flere dyreslag på samme pensjonat.
Flere pensjonat holder både hund og katt, ikke sammen, men på ulike avdelinger. Selv om dyrene er adskilt og står i egne rom/luftegårder, så er det ikke til å komme bort i fra at hunder ofte bjeffer høylytt, og det kan virker stressende for katter som har hatt ubehagelige opplevelser med hunder.
Katter er sensitive dyr, og liker rolig og avslappende omgivelser, pusene lar seg lett påvirke av omgivelser. Et opphold kan fort bli stressende og utrivelig for en katt som ikke er vant til andre miljøer, og må i tillegg forholde seg til lyd av bjeffende hunder.
Husk også at katter har meget god luktesans, liker de ikke hunder, liker de ikke lukten heller.
Derfor mener jeg at det er ikke tilstrekkelig å bare holde de adskilt- Hund og katt bør ikke være på samme pensjonat, iallefall ikke katter som ikke omgås hund, eller har dårlige erfaringer med hund.
Altså ingen bjeffing, helst bare mjauing.

Burhøyder
Noen pensjonat har flere bur i høyden, som oftes 2.
Katter liker seg i høyden, for å ha utsikt og kontroll over omgivelsene, og katter som er i nye omgivelser liker å komme seg i høyden for å få oversikt, etter at de har fått litt tid på å bli kjent.
Høyde forbinder de de ofte med trygghet og kontroll.
Katter liker også å kunne gå inn og ut av sitt bur på egenhånd, noe de vil kunne gjøre om de har buret i gulvhøyde.

Med flere bur i samme høyderekke, må kattene må løftes inn/ut av de øverste burene ved lufting og tilgang til friområder, noe som vil være unødvendig håndtering av kattene. 
Som i andre dyrehold med løsdrift, skal dyrene komme seg fra de ulike aktivitetene og oppholdssteder mest mulig naturlig og med minst mulig håndtering.
Bur i høyden vil også gi den katten som sitter i den nederst burraden  unødvending aktivitet over seg og den kan føle seg utrygg.
jeg synes ikke bur i flere etasjer er en optimal måte å oppstalle katter på.
Katter skal ha bur i hele romhøyden, altså fra gulv til tak, for bedre trivsel.

Friområde
Ett kattepensjonat burde ha ett innendørs friområde hvor pusene kan bevege seg fritt, helst sammen med andre katter om de er sosiale og atferden tillater det.
Friområde bør være stor nok i forhold til antall katter, helst med flere rom, som gjerne kan deles ved behov, samt luftegård utendørs. Katter som ønsker mer ro, må kunne finne dette. Luftegården utendørs skal være beskyttet og helst avstand til trafikk og innsyn som kattene blir uroet av.
Friområdene/luftegården skal  ha rikelig med aktiviteter for katten i alle 3 høyder og rikelig med mulighet for klatring, lek, gjemsel, jakt og observasjon. Alle katter i pensjonat bør få lov å være i aktivitet i et friområdet hver dag, også katter som ikke er sosialiserte bør kunne få mosjonere i egnet område eller deler av døgnet som de andre kattene hviler.

Bur                                                                                                           
Det finnes pensjonat hvor kattene holdes i bur under hele oppholdet. Noe jeg mener ikke er god dyrevelferd for katter. Puser er ingen burdyr.
Katter som lever som “utekatter” vil være i aktivitet store deler av døgnet, spesielt i sommerhalvåret. Katter kan fort vandre opptil 10 km pr døgn.
Skal katter bli plassert i et lite bur i ukevis, vil det oppleves som en kjedsommelig tilværelse.

– Burde ikke alle pensjonatene utformes slik at alle kattene fikk gå løse på innendørs friområder og utendørs luftegårder hver dag, mens buret kun brukes som kattens purrsonlige rom for hvile under hele pensjonatoppholdet?

Det står ikke noe om krav til mosjonering eller luftegård til katt, på samme måte som hos hund. Selvsagt burde det være ett krav at katter også skal ha luftegård og innedørs friområde!

Det eneste som er et krav, er minstemål til bur:
Mattilsynet har satt som minstmål:
En katt: burets gulvareal 0,75 m2, burhøyde 75 cm = 0,56 m3
En kanin: burets gulvareal 1,2 m2, burhøyde 60 cm = 0,72 m3 
(over 3 kg og varighet over 6 uker)

Det vil si at mattilsynet krever større bur til en 3 kgs kanin, enn til buret for en katt.
Både kanin og katt er aktive dyr, men en katt er ofte større enn kaninen og normalt beveger seg over lengre avstander enn en kanin.
Det vil ikke være god dyrevelferd å sette en katt inn i ett bur på 0,56 m3 i dager og uker, eller ha dette som ett minstemål for katter. Hvordan skal man opprettholde mosjon, adferd og god velferd i så små bur eller bur ned mot minstekrav?

Om en katt blir plassert i et slik lite bur,  uten tilgang til friområder gir det ikke mulighet til at katten kan ha aktiviteter som er tilpasset individenes behov og legger til rette for atferd som er naturlig for arten.
I buret skal det også være, mat og vannskål, liggeplass, sandkasse, klorstokk og gjerne en leke eller to. Da er det ikke mye plass igjen til å bevege seg, uten at det er ett krav om luftegård/friområde hvor katten kan bevege seg, løpe eller utøve annen aktivitet.

Hvordan mener mattilsynet at dette er mulig å opprettholde kattens behov for naturlig adferd, mosjon og god kattevelferd i ett bur på 0.75m2 x høyde 75 cm?
,-uten et krav om luftegård/friområde?

Jeg mjaue at et bur bør helst ha minst 1,2 m2 gulvareal, og full takhøyde, med plass for minst 3 høyder/hyller, soveplass,klorestokk, do, og spiseplass, dør på gulvnivå. og gjerne ett vindu som kan brukes til kikkepost ut, om det er mulig.
Minimumskrav til kattebur burde være minst 1,2 m2 x 210 cm høyde = 2,52 m3,
altså nesten 4 ganger større en minstekravene til pr. i dag til mattilsynet.
Noe mindre bur en dette er ikke god dyrevelferd for katt.
I tillegg burde alle pensjonat ha friområde og luftegård som er designet for kattens behov og adferd.

Kasper vil i allefall ikke være på et pensjonat eller oppbevares i ett så lite bur som mattilsynets minstemål, ikke jeg heller, tror ikke noen andre katter heller vil oppbeveres i små bur. Og til de pensjonatene som reklamerer for kattebur som tilfredstiller mattilsynet sine burkrav, de ville jeg ha revurdert.

Mjau fra Jesperpus.

4 kommentarer på “Kjære Mattilsynet”

 1. Sonja

  På Kattehotellet Innherred har de skjønt det 😀

 2. Synnøve Risenfald

  Vi driver Solrabben kattepensjonat på Gran og er så enig, nå må nye krav komme på plass. Jeg tenkte på hvordan min egen katt ville trives på kattepensjonat og da var det lett å innrede både bur, muligheter for aktiviteter og utearealer. Våren 2018 bygget vi på utearealene og satte opp 3 busker inne der og hyller i flere høyder. Ikke tvil om at pusene trives godt. Særlig ungkattene klatrer opp i buskene og løper rundt å koser seg. Ja sjøl gamlemor er med på leken . Viktig å ha tid til å sosialisere, har bare posetiv erfaring med å ha de løse. Noen få ønsker å være i buret sitt og her er det bur fra gulv til tak og alle har vindu, katter elsker å følge med på det som er ute. Burde absolutt være kurstilbud for de som ønsker å starte, mange som ikke skjønner hvor mye arbeid det er heller og tenker bare penger. Behovet for gode kattepensjonat er enormt, særlig i skoleferier. Her er det lang venteliste og mange må velge andre løsninger, desverre ikke alltid det beste for pus.

 3. Grete

  Statlig støtte til De frivillige organisasjoner TAKK

 4. Tor Arne Tangen

  Pelle og Frida mjauer at de er enige i hvert eneste ord,,,, eller MJAU!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR